आउँदो राष्ट्रिय जनगणामा आफ्नो सुनुवार जातिको पहिचान खुल्ने गरी सूचिकृत गर्न वा गराउन सबैमा अनरोध गरिन्छ ।

Leave a Comment