संगठनलाई प्रभावकारी बनाउन छलफल २०७७ साल श्रावण १७ गतेका दिन सुनुवार सेवा समाज धरान उपमहानगर समितिद्वारा सुनुवार सामुदायिक भवन धरान ११ मा सुनुवार समाजलाई कस्तो किमिसले, के के गर्दा, कुन तरिकाले समृद्धि बनाउ सकिन्छ भन्ने विषयहरु जस्तै आर्थिक विकास, सामाजिक संठन, स्वास्थ्य, अक्षयकोष, भौतिक संरक्षा निर्माण तथा डिपिआर, जनगरणा (तथ्याङक) आदि विषयहरुमा सु.से.स. प्रदेश १, सु.से.स. जिल्ला समन्वय समिति सुनसरी, सु.से.स. युवा समिति, पदाधिकारीहरु, राजनीति दलहरु, बुद्धि जीविहरुद्वारा छलफल साथै आ–आफ्नो राय र धराणा व्यक्ति गरिएको थियो । उक्त कार्यक्रममा विषय वस्तु सबै महत्वपूर्ण रहेको राय सुझाव अनुसार चरणवद्ध ढंगलले कार्यन्यन गर्ने निर्णया गरियो । उक्त छलफल सुनुवार सेवा समाजलाई कसरी प्रभावकारी बनाउदै लग्ने सु.से.स., वडा, महिला, युवा समितिहरुहरुलाई ससक्तरुपमा परिचालन गर्ने, संस्थालाई कसरी मजबुद बनाउने विषयमा, अक्षयकोष खडा गर्ने शैक्षिक, स्वास्थ्य तर्फ, तथ्याङ्क संकलन गर्दा के के कुराहरु नछु्टाउने र अनिवार्य रुपमा के के समोवस गर्ने, सदस्यता वितरणका कुराहरु अन्य धर्म लिनेहरुलाई कसरी संस्थमा अवद्ध गरिने नागरिकतामा सु्न्ुवार छुटेकाहरुलाई कसरी समावेस गरिने, राजनीति क्षेत्र तथा दलहरुमा अवद्ध साथै पकड बनाउने, स्ुनुवारको क्षेत्रफलमा के के संरचणा र परिकल्पना गरि डि.पि.आर बनाउने विषय वस्तुहरुमा छलफल गरिएको थियो ।

Leave a Comment