सु.से.स., रामधुनी (इचोल) र बराहक्षेत्र (बाङ्गे महेन्द्रनगर) लगायत सुनसरी भरी सुुनुवार समुदायको हित र आर्थिक उन्नितको निम्ति सुनुवार बचत समूहको स्थापनाको लागि सुनसरी भरी चतरा, बाङ्गे, महेन्द्रनगर, रामधुनी, खनार, इटहरी, तरहरा, चोक्टी पानवारी, धरान लगायत अन्य ठाउँहरुमा सुनुवार बचत समूहको संयोजक देवी बहादुर सुुनुवारको पहलमा दर्ता प्रक्रियाका लागि पहल गरिएको थियो । २०७५ साल फागुण देखि जिल्ला स्तरीय दर्ता प्रकृया बन्द भई हाल सम्म सहकारी संस्था प्रदेश १ बन्द रहेको हुनाले ढिलाई भएको संयोजक देवी बहादुर सुनुवारद्वारा जानकारी गराउनु भयो । प्रदेश १ मा दर्ता प्रकृया खेलिन लगावै नियमानुसार दर्ता प्रकृयामा जाने प्रतिवद्धता जायर गर्नु भयो । संयोजकद्वारा शयर सदस्य रकम लाग्ने इच्छायको व्यक्तिहरुलाई वार्षिक १०% ले भुक्तिानी दिने समेत प्रस्ताव अनुरुप उक्त विषयमा समुदायिक रुपमा छलफलद्वारा दर्ता शयर रकम निकाल्न भन्दा पनि दर्ता प्रकृयाको लागि नै लगाउन उच्चित हुने सबैको राय सल्लाह अन्तरगत सहकारी संस्था दर्ता प्रकृयामा जाने निकर्ष रहेको थियो । त्यसै बीचमा सुनुवार समुदायमा सदस्यता वितरण, सु.से.स. संघीय समितिबाट उपलब्ध गराएको जनगरणाको प्रर्चा साथै डा. लाल रापचाले लेखिएको सुनुवार कोइच किताबको विक्री वितरण गरिएको थियो । सु.से.स. बचत सहकागरीका संयोजक देवी बहादुर सुनुवार, प्रदेश १ तदर्थ समितिका अध्यक्ष एसा सुनुवार, जिल्ला समन्वय समिति सुनसरीका अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, रामधुनीका अध्यक्ष, वराहक्षेत्रका अध्यक्ष, रामधुनीका अध्यक्षय, पदाधिकारी लगायत बाङ्गे, रामधुनीका सुनुवार समुहका सदस्यहरुको सहभागीता रहेको थियो ।

Leave a Comment