धरानमा सुसेस भवनकाे पहिलाे तल्ला ट्रस (छानाे) छाउने आर्थिक सहयोग पुर्याउने दाताहरुको नामावली

धरानमा सुसेस भवनकाे पहिलाे तल्ला ट्रस (छानाे) छाउने आर्थिक सहयोग पुर्याउने दाताहरुको नामावली

Read More

धरानमा सुसेस भवन निर्माण आर्थिक सहयोग पुर्याउने दाताहरुको नामावली

धरानमा सुसेस भवन निर्माण आर्थिक सहयोग पुर्याउने दाताहरुको नामावली नामावलीमा ५ हजार भन्दा माथिका दतार्हरूकाे नामावली समावेश गरिएकाे जानकारी गराइन्छ । ५ हजार भन्दा माथिका अनुदान दिएका नामावली छुटेमा कृपया जानकारी गराउन अनुराेध गरिन्छ । सहयोगीदाताहरुलाई सुसेस उपमहानगरसमिति धरान तथा धरानवासीको तर्फबाट हृदय देखि नै धेरै धेरै धन्यवाद ।

Read More