दुगड ग्रुपले लिखु खोलामा संचालन गरेको जलविद्युत परियोजनाबाट प्रभावितहरुको सार्वजानिक गुनासो सुनुवाई

दुगड ग्रुपले लिखु खोलामा संचालन गरेको जलविद्युत परियोजनाबाट प्रभावितहरुको सार्वजानिक गुनासो सुनुवाई दुगड ग्रुपले लिखु खोलामा संचालन गरेको जलविद्युत परियोजनाबाट प्रभावितहरुको दुगड ग्रुपले लिखु खोलामा संचालन गरेको जलविद्युत परियोजनाबाट प्रभावितहरुको सार्वजानिक गुनासो सुनुवाई कार्यक्रम, कुँवुँकाँस्थली रामेछाप. Source: Indigenous Television

Read More

खुवालुङको बैज्ञानिक र ऐतिहासिक अनुसन्धान गरेर किराँती सभ्यता प्रमाणित गरौं || Dr. Lal Rapacha ||

खुवालुङको बैज्ञानिक र ऐतिहासिक अनुसन्धान गरेर किराँती सभ्यता प्रमाणित गरौं || Dr. Lal Rapacha || Source: MongolHub

Read More

किराँतको सम्पत्ति बाहुनले शासन र संस्कृति प्रयोग गरेर लुटेको ऐतिहासिक प्रमाण छ || Dr. Lal Rapacha

किराँतको सम्पत्ति बाहुनले शासन र संस्कृति प्रयोग गरेर लुटेको ऐतिहासिक प्रमाण छ || Dr. Lal Rapacha Source: MongolHub

Read More