मुदिष्योर, वातावरण, Environment

मुदिष्योर, वातावरण, Environment खिँ–घर रवा–रुख  तस्ला–चन्द्रमा नाः–घाम चोम्लु/चोमोलोङमा–सगरमाथा गसु–बादल रेउ–वर्षा ष्योर–तारा फश्कयु–हबाइजहाज किङलो–रेडियो ख्योँपत्–किताब चिला–चम्काइ लङ्का–बाहिर खपी–माटो रु–बारी ब्ुम्थेल–ढिस्को चुङचि–पहाड रिलु–इन्दे्रणी सरिङ–आकाश पmष्य्–बतास ख्डिनु–भूइँचालो कोरो–पहिरो दिङा फ्डेँस् सेच्चा नाइल । तलका वाक्य पढ्नुहोस् । एको खिँमि पुरोनी आप्ष्यो बाअ्त । यो घरमा पुरेनी हानेको रहेछ । आँ थुँ फइष्य बुद् बेत्र्त । मेरो मना बतास…

Read More