न्हाःत् नु सिन्के नेपिकि, दिन/महिना, Day/Month

न्हाःत्/ बार, Day

चेरेन्हाःत्/रुब्न्हाःत्–आइतबारतास्लान्हाःत्/नक्न्हाःत्–सोमबाररिम्सन्हाःत्/रिब्न्हाःत्–मंगलबार
दम्सन्हाःत्/तिप्न्हाःत्–बुधबाररेल्फन्हात्/रुक्न्हाःत्’–विहीबारहोल्फान्हाःत्– शुक्रबार
गिल्फान्हाःत्/सुक्न्हाःत्–शनिबार  

सिन्, महिना, Months

ङरिच्–माघफूरोच्–फागुनगिलोच्–चैतगिगिच्–वैशाखजिम्नच्–जेठहुब्नच्–असार
खुब्नच्–साउनजिलोच्–भदौबुरोच्–असोजग्युरोच्–कात्तिकहाःसोच्–मंसिरग्युसिच्– पुस
दिङा फ्डँस् सेच्चा नाइल ।तलका वाक्य पढ्नुहोस् ।
मुलात् चेरेन्हाःत बाअ्त ।आज आइताबार रहेछ ।
गिगिच्मि ष्याँदर पाइँसिब् ।वैशाखमा ष्याँदर गरिन्छ ।
फुरोच्मिं आङ ष्योसिब् । फागुनमा मकै छरिन्छ ।
नित्थन्हाःत् तास्लान्हाःत् ने । पर्सी सोमबार रे ।
बुरोच्आ नोले ग्युरोच जाअ्ब् ।असोजपछि कात्तिक आउँछ ।