धरानमा सुसेस भवन निर्माण आर्थिक सहयोग पुर्याउने दाताहरुको नामावली

नामावलीमा ५ हजार भन्दा माथिका दतार्हरूकाे नामावली समावेश गरिएकाे जानकारी गराइन्छ ।
५ हजार भन्दा माथिका अनुदान दिएका नामावली छुटेमा कृपया जानकारी गराउन अनुराेध गरिन्छ ।
सहयोगीदाताहरुलाई सुसेस उपमहानगरसमिति धरान तथा धरानवासीको तर्फबाट हृदय देखि नै धेरै धेरै धन्यवाद ।

क्र.स.नाम ठेगाना रकम
1देउसरी सुनुवारधरान १९116115
2टेक ब. सुनुवारधरान १८102184
3मान ब. सुनुवारधरान १८101101
4राजु सुनुवारहङ्गकङ्ग, धरान100000
5सु.से.स. बेलायत शाखा (६९०.७२ह१३०)बेलायत89795
6महेन्द्र सुनुवारधरान १०80555
7रण ब. सुनुवारधरान १७80000
8मकर ब. सुनुवारधरान १७75000
9कृष्ण कुमार सुनुवारधरान १७62000
10प्रेम ब. सुनुवारधरान १६52000
11हेमराज, हेमा, हेमन सुनुवारधरान ११51500
12रेवत सुनुवारखिजी काती, ओखलढुंगा50000
13गिता सुनुवारअमेरिका50000
14लाल ब. सुनुवारधरान १८50000
15लक्ष्मी कुमारी सुनुवारधरान १६50000
16दिपेश सुनुवार (श्रमदान स्वरुप ठेक्का वापत)धरान ११50000
17भुप ब. सुनुवारधरान १८42000
18सु.से.स. शाखा कतारकतार41000
19मोहन ब. सुनुवारधरान १८38473
20प्रेम कुमार सुनुवारधरान १८37500
21सुनुवार महिला समिति, धरानसुनसरी35000
22उत्तम कुमार सुनुवारसिंगापुर35000
23सु.से.स. नगर समिति धरानधरान31000
24चन्द्र ब. सुनुवारधरान १७30000
25केदार ब. सुनुवाररसनालु, रामेछाप, हाल बेलायत30000
26सु.से.स. शाखा आउदी अरबआउदी अरब28656
27चेत ब. सुनुवारधरान १७28000
28सु.से.स., हङ्गकङ्गहङ्गकङ्ग27084
29बि.बि./शिला सुनुवारधरान26101
30गंगामाया सुनुवारधरान १७25000
31मन ब. सुनुवारधरान १८25000
32गौरीधन सुनुवारधरान १०25000
33गजेन्द्र कुमार सुनुवारधरान १७25000
34बल बहादुर सुुनवारअमेरिका25000
35रत्न माया सुनुवारधरान १८24005
36दल/गंगामाया सुनुवारधरान १८22200
37झापाबाट प्राप्त रकमझापा21595
38सोभा सुनुवारधरान १७20000
39दिलमाया सुनुवारबाङ्गे ४20000
40केसव सुनुवारधरान १७20000
41खेम सुनुवारधरान १०20000
42बलराम सुनुवारधरान १८18000
43जगत÷जनता देवी सुनुवारधरान ११18000
44जीवन सुनुवारजापान16700
45अषेश÷एसा सुनुवारधरान ९16111
46प्रेम कुमारी सुनुवारधरान १७16000
47सु.से.स. नगर समिति इटहरीइटहरी15370
48प्रकाश सुनुवार मुखियाधरान १८15152
49गोपाल सुनुवारधरान १८15050
50बालिका सुनुवारधरान १८15000
51रविध्वज सुनुवारइटहरी15000
52महेन्द्र सुनुवारधरान १०15000
53दल ब. सुनुुवारधरान १८14200
54बिमला सुनुवारधरान १८13005
55सुनिता सुनुवारबेलायत13000
56शिवराम÷धन कु. सुनुवारधरान १०13000
57इन्द्र कु. सुनुवारधरान १७13000
58चन्द्रकला सुनुवारबेलायत13000
59मनकामना हाडवेयरधरान १५12810
60मनसोरी सुनुवारधरान १८12000
61भरत सुनुवारधरान ११11111
62मान प्रसाद सुनुवारललितपुर, काठमाडौं11000
63थम ब. सुनुवारकाठमाडौं11000
64इन्द्र दिल मुखियामोतीगडा, भारत10551
65दाल कुमारी सुनुवाररामेछाप10500
66लेप्टेन मान ब. सुनुवाररामेछाप10500
67रण ब. सुनुवारबाङ्गे ४10105
68भिम ब. सुनुवारधरान ११10101
69स्व. शेर ब. सुनुवारधरान १३10100
70दुर्गा ब. सुनुवारधरान १५10100
71लक्ष्मी (राई) सुनुवार धरान, काठमाडौं10100
72खड्क ब. सुनुवारधरान १७10100
73सु.से.स. नगर समिति बराहक्षेत्रबराहक्षेत्र, सुनसरी10025
74मन/पदम सुनुवार (आले)धनकुटा10005
75चन्द्र/मनिस सुनुवारदमक ९10005
76दिनेश/सिता सुनुवारदमक ९10005
77टेक ब. सुनुवारदमक २10005
78धन ब. सुनुवारधरान १८10005
79पोस ब. सुनुवारवराहक्षेत्र10001
80सन्तोष सुनुवारधरान १७10000
81आवाज/भिक्टु सुनुवारधरान ९10000
82मणि कुमार सुनुवारधरान १५10000
83मणिकराज सुनुवारठिंगाबारी10000
84पुर्ण ब. सुनुवारधरान १९10000
85तिल ब. सुनुवारधरान १७10000
86इन्द सुनुवारधरान १७10000
87कृती ब. सुनुवारधरान १८10000
88केसव सुनुवारधरान १७10000
89शलिमा सुनुवारबेलायत10000
90कालीराम सुनुवारपाचकन्या ५7500
91पदम माया सुनुवारधरान १९7000
92राजेश सुनुवारधरान १३6005
93मनसोरी सुनुवारधरान १८6000
94वेद ब. सुनुवारदेउराली ५5500
95मान ब. मुखियागरामनी, भारत5005
96मनु मुखिया रुपाचसैनिक बजार, भारत5005
97पहल मान मुखयिा रुपाचगरामनी ७, भारत5005
98बिमला सुनुवारधरान १८5000
99धन ब. सुनुवारसिन्धुली5000
100खिल बहादुर सुनुवारकाठमाडौं5000