कोञिच (सुनुवार) जातिः पहिचानका केही पक्ष

कोञिच(सुनुवार) जाति: पहिचानका केही पक्ष गजेन्द्रकुमार गौरच सुनुवार सचिव, सुनुवार सेवा समाज क्षेत्रीय समिति धरान, सुनसरी नेपाल आदिवासी जनजाति महासंङ, सुनसरी, आजको ऐना २०७० १. जातीयनाम मानव सभ्यताको सुरुवातीस“ग धेरै जातिले आफ्नो वंश जोड्दै आएको पाइन्छ । यसै सिलसिलामा जंगली युग पार गररे आएका आदिम समदुायका रुपमा दावी गर्ने यो समदुाय आफ्नो पूर्खा (शिकारी युगकै…

Read More