धरानमा सुसेस भवनकाे पहिलाे तल्ला ट्रस (छानाे) छाउने आर्थिक सहयोग पुर्याउने दाताहरुको नामावली

क्र.स.नाम ठेगाना रकम
1टेक बहादुर सुनुवारधरान १८100184
2मोहन बहादुर सुनुवारधरान १८100000
3दन्त कुमारी सुनुवारधरान १८50000
4प्रेम कुमार सुनुवारधरान १८50000
5महेन्द्र बहादुर सुनुवारधरान १०51000
6मकर बहादुर सुनुवारधरान १७50000
7गिता सुनुवारधरान १७50000
8साबित्री सुनुवारधरान १७50000
9अषेश/एसा सुनुवारधरान ९50000
10सानी सुनुवारधरान १७, हङ्गकङ्ग20000
11प्रेम बहादुर सुनुवारधरान १६20000
जम्मा591184